Nieuws

Vacature: voorzitter bestuur

Vacature Vacature
 
 

Tijd van de Wolf is het theatergezelschap rondom artistiek leider Alexandra Broeder.
In een wereld waarin mensen geen of weinig verbintenis met anderen ervaren, richt Tijd van de Wolf zich op de vragen rondom onze existentie - hoe te zijn tussen hemel en aarde - en op het tot stand brengen van verbinding. Tijd van de Wolf creëert ruimtes middels voorstellingen, performances, gesprekken en rituelen -waar aandacht is voor het niet weten, de ontregeling, de magie en de verwondering.

Het vaste artistieke team van Tijd van de Wolf bestaat uit theatermaker Alexandra Broeder, componist Roald van Oosten en scenograaf Sacha Zwiers, ondersteund door een productieleider, contentmanager en een zakelijk leider.
Tijd van de Wolf wordt meerjarig ondersteund door het Fonds Podiumkunsten. In 2023 was het werk te zien bij o.a. Oerol, Museum van de Geest en Theater Frascati.

Wij zijn een inspirerende en informele organisatie die zich vaak beweegt op het snijvlak van kunst en psychiatrie, maar ook thema’s op het gebied van filosofie en zingeving aanboort. Meer info is te vinden op alexandrabroeder.nl

Wij zoeken per direct

Voorzitter bestuur

Het bestuur stelt het beleid vast in nauw overleg met de artistiek- en zakelijk leider en ziet toe op de uitvoering hiervan. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur.
Het bestuur bestaat nu uit vier leden met diverse achtergronden vanuit psychiatrie en podiumkunsten. We zoeken een voorzitter met een achtergrond/netwerk in de podiumkunsten. Aanleiding voor de vacature is het verstrijken van de zittingstermijn van de vorige voorzitter.

Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. De leden en de voorzitter van het bestuur van Tijd van de Wolf vervullen hun rol onbezoldigd.

Voor de nieuwe voorzitter zoeken wij iemand met

 • Strategisch denkvermogen.
 • Netwerk binnen de podiumkunsten
 • Ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen de organisatie
  opereert.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
  Daarnaast streeft het bestuur naar evenwichtigheid in de diversiteit. Elkaar aanvullende competenties, achtergronden en persoonlijkheden maken samenwerking en resultaat doorgaans sterker.

  Wie ben jij?
 • Je hebt affiniteit met het werk van Tijd van de Wolf/Alexandra Broeder
 • Je hebt een relevant netwerk binnen de podiumkunsten
 • Je draagt bij aan een eigentijds, divers en inclusief bestuur.
 • Je bent in staat om op eigentijdse en inspirerende wijze én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.

Inlichtingen en reageren

Belangstellenden nodigen wij uit zich met CV te melden bij Tijd van de Wolf via e-mail naar Jara Enkelaar: jara.enkelaar@gmail.com. Reageren kan tot 23 oktober 2023.

Terug naar Nieuws