Nieuws

Mysterieuze Post Van Het Schapenkind

Foto Mysterieuze Post Van Het Schapenkind Foto Mysterieuze Post Van Het Schapenkind
 

Alexandra Broeder en haar team startte najaar 2020 met een doorlopend theatraal onderzoek, waarbij via verschillende wegen en vormen naar onze omgang met psychische kwetsbaarheid wordt gekeken. “Wat als we op nieuwe manieren zouden kijken naar wat nu als afwijkend en disfunctioneel gedrag wordt bestempeld en we onze beschadigingen met elkaar gaan delen? Juist in deze tijd van transitie”, aldus Alexandra Broeder.

Maart 2021 was de aftrap van de pilot The Sheeptown Project in Amsterdam. Een groep deelnemers ontving per post een aantal mysterieuze brieven. Het Schapenkind vertelde de lezer over een nieuwe wereld, een wereld waar delen die tot dusver ongeliefd zijn gebleven en wij allemaal in ons hebben er mogen zijn. Met deze brieven zijn de eerste stappen gezet naar het creëren van het universum van het Schapenkind. In dit universum zal het Schapenkind je leiden.
Deelname aan de pilot in Amsterdam stond in eerste instantie open voor bezoekers van Broeders eerder werk bij Frascati en voor mensen die binnen de GGZ werkzaam zijn en/of wonen in Amsterdam en omgeving. Twee maanden later volgde een editie in Den Bosch,  Theaterfestival Boulevard stuurde een uitnodiging naar bezoekers van haar eerder werk op het festival.

De pilot The Sheeptown Project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Frascati Producties, Stichting Beautiful Distress, Levvel, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Theaterfestival Boulevard en Stichting Reinier van Arkel, afdeling Herlaarhof.
Onze speciale dank gaat uit naar de kinderen die we hebben mogen ontmoeten en de therapeuten van de afdeling waar we te gast waren.