Pilot The Sheeptown Project

Blogtekstje van Alexandra over The Sheeptown Project – de pilot:

In 2021 werkt Alexandra Broeder doorlopend aan The SheepTown Project. Binnen dit project onderzoekt ze via verschillende wegen en vormen onze omgang met psychische kwetsbaarheid. Wat als we op nieuwe manieren zouden kijken naar wat nu als afwijkend en disfunctioneel gedrag wordt bestempeld en we onze beschadigingen met elkaar gaan delen? Dit voorjaar startte de pilot in Amsterdam, vanaf april startte een editie in Den Bosch. De pilot is in eerste instantie speciaal opengesteld voor mensen uit respectievelijk Amsterdam en Den Bosch. Ten behoeve van het project ontmoette Broeder kinderen tussen 9 en 11 jaar oud die intensief bij Levvel in behandeling zijn.  

Delenemers aan deze pilot van The SheepTown Project ontvingen meerdere persoonlijke brieven. Een echte brief, per post. Het project is een individuele ervaring. Van de deelnemers wordt alleen verwacht dat ze de brievenbus in de gaten houden.